Brit cigány és traveller mesék és felhasználásuk a nyelvoktatásban

Szerzők

  • Csizmadia Gábor Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33566/asc.5247

Kulcsszavak:

Roma, Traveller, teaching English as a foreign language, curriculum, folk tales

Absztrakt

Integrating authentic folk tales into the curriculum has long been a popular method in language teaching. The motivational power, vocabulary, and context of folk tales contribute to the process of natural language acquisition already in the early phase of language learning – even if we only use traditional oral storytelling as a tool, or else if the stories are processed and dramatized by the students, perhaps if we develop “ready-to-use” curriculum from its rich linguistic content. The cultural content of fairy tales is useful spiritual food for all ages and is the basic element of a holistic approach. The essay summarizes the position of the literature on the possibilities of using folk tales in foreign language learning, looks into the history of the British Traveller and Roma communities, their relationship to storytelling, and the typology of folk tales. We randomly selected a few stories from famous British folklorists’ collections to see if they can be used in language classes.

Downloads

Download data is not yet available.

Hivatkozások

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Báthory Kinga: Iskolai mesék. A mesék hatása a tanulók fejlődésére. Acta Universita-tis de Carolo Eszterházy Nominatae, Sectio Litterarum, Tom.7. 39–45. 2019.http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4550/

Davies, A.: Storytelling in the classroom: Enhancing Oral and Traditional Skills for Teachers. Paul Chapman Publishing London 2007. DeBhairduin, Oein: Why The Moon Travels. Skein Press. 2020.

DeBhairduin, Oein: Miért bolyong a hold. Ford: Ferencz Mónika. & Könyvkiadó, Budapest, 2023.

Dillon, E.: The Outsiders: Exposing the Secretive World of Ireland’s Travellers. Ebook: Smaswords Edition 2013

Ghosn, Irma K.: Four Good Reasons to Use Literature in Primary School ELT. ELT Journal, Volume 56, Issue 2, April 2002, Pages 172–179. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/56.2.172

Gmelch, S. B. – Gmelch, G. Irish Travellers: The Unsettled Life.Indiana University Press: Bloomington 2014. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv5cg98t

Groom, F. H. (Comp and ed.) Gypsy Folk Tales. Book Two. Abela Publishing, London, 2013.

Jenei, Teréz: Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban. PhD-értekezés. PTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs, 2009.

Khaleeli, H.: Gypsy tales – now we're allaround the campfire. The Guardian, 2016. 08. 20. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/aug/20/gypsy-tales-now-were-all-around-the-campfire

Kolozsvári Enikő – Gordon Győri János: Gyermekirodalmi attitűdvizsgálat angol szakos pedagógushallgatók körében. Modern Nyelvoktatás 2022/3–4. 49–70. DOI: https://doi.org/10.51139/monye.2022.3-4.49.70

Kőműves Mónika: Cigány mesék alkalmazási lehetőségei a magyar nyelvű cigány nemzetiségi óvodai nevelésben. Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ, Szaktanácsadók által összeállított szakmai anyagok 2018.

Lipócziné Dr. Csabai Sarolta: Az irodalom és az idegennyelv-oktatás lehetséges met-széspontjai. GradusVol 6 No 2 (2019) 153–157. https://gradus.kefo.hu/archive/2019-2/2019_2_ART_004_Lipoczine.pdf

Macalister, R. A. S. 1937 ed. The Secret Languages Of Ireland, With Special Reference To The Origin And Nature Of The Shelta Language University Press, Cambridge, 1937

Miquel L. – Sans N.: El componente cultural: Un ingrediente más en las clases de lengua. RedEle Revista Electrónica Didactica 2004. március. https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_22Miquel.pdf?documentId=0901e72b80e0c8d9

Nagy-Murphy P.: “If you are nomadic, your songs and tales become national”. Irish Times, 2020. 09. 09. https://www.irishtimes.com/culture/books/if-you-are-nomadic-your-songs-and-tales-become-national-1.4345915

Nagy-Kolozsvári Enikő: Gyermekirodalom és kreatív angoltanítás kisiskolás korban. in: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Ku-tatóközpont kutatásaiból II.Szerk: Híres-László Kornélia. Autdor-Shark: Ungvár, 2016, 219. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/189

Nagy Olga: Cigány mesék vizsgálatának néhány tanulsága. https://hirmagazin.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1993/pages/016_nagy_olga.htm

Orosz Anna: Cigánymesék animációs rajzfilm sorozat kortárs romaművészek tolmácso-lásában. Romedia Foundation, 2017. https://romediafoundation.wordpress.com/2017/01/13/ciganymesek-animacios-rajzfilm-sorozat-kortars-roma-muveszek-tolmacsolasaban/.

Sallai, Éva: A mese a nevelés táltosparipája. Interjú Bajzáth Máriával. Új Köznevelés, 2015. aug. p. 34.

Taylor, B.: Britain's Gypsy Travellers: A People on the Outside. History Today Volume 61 Issue 6 June 2011. https://www.historytoday.com/archive/britains-gypsy-travellers-people-outside

Williamson, D. Ed. by Williamson L.: Fireside Tales of the Traveller Children.Bir-linn Limited:Edinburgh 2009. Introduction pp. 6-23.

Letöltések

Megjelent

2023-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Brit cigány és traveller mesék és felhasználásuk a nyelvoktatásban. (2023). Acta Scientiarum Socialium, 51, 23-37. https://doi.org/10.33566/asc.5247