Az alkimista műhelyében

Szerzők

  • Szabó Zsófia Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

alkímia, zsánerfestészet, Chaucer, Ben Jonson, Garrick, színházi portré

Absztrakt

Az alkimisták megítélése változó volt a különböző korokban: többnyire sarlatánoknak, néha tudós embereknek, olykor egyszerűen bolondoknak tekintették őket. Negatív hangnemben beszélt róluk a 16-17. századi humanista irodalom és a költészet, s többnyire ekként örökítette meg személyüket a festészet, a drámairodalom is. Legfőbb jellemhibáikként a balgaságot, hiszékenységet, mértéktelenséget rótták fel nekik. Úgy tartották, az alkimista ostobasága és telhetetlensége egyszerre veszélyezteti közvetlen környezetét, de veszélyes önmagára is: mohóságában utolsó értékeit is eltékozolja, hogy aranyat készítsen, s e kísérletezés sikertelensége szegénységbe taszítja.1 Pedig az alkímia nemcsak a „hétköznapi bolondok” tevékenysége volt: II. Rudolf német-római császár (1576-1612) élete végén maga is az asztrológia és alkímia megszállottja lett, vagy említhetjük a manierista festészet mesterét, Parmigianinót, aki olyannyira elmerült az okkult tudományok és az alkímia világában, hogy a külvilággal való kapcsolatát szinte teljesen megszakította.

Hivatkozások

Arisztotelész: Poétika, V. in: Poétikák. Arisztotelész, Horatius, Boileau. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2007.

Burnim, Kalman A.: David Garrick, Director. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1961.

Burnim, Kalman A.: Looking upon His Like Again: Garrick and the Artist. in: British Theatre and Other Arts 1660-1800. ed. Kenny, Shirley Strum. Washington: The Folger Library, 1984. pp. 182-218

Davies, Thomas: Dramatic Miscellanies: consisting critical observations on several plays of Shakespeare: with a review of his principal characters and those of the eminent writers, as represented by David Garrick, and other celebrated comedians, anecdotes of dramatic poets, actors, &c. vol. II. Dublin, 1784.

Ember Ildikó: Delight for the Senses, Dutch and Flemish Still-life Paintings from Budapest, Szépművészeti Múzeum and Leigh Yawkwy Woodson Art Museum, 1989. 25.

Garrick, David: An essay on acting: in which will be consider’d the mimical behaviour of a certain fashionable faulty actor, ... To which will be added, a short criticism on his acting Macbeth. London, 1744.

Gemar-Koetzsch, Erika: Luca Bild-Lexikon, Holländische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert, herausg. von Klaus Ertz und Christa Nitze-Ertz, Luca Verlag Lingen, 1995. I.

Haak, Bob: The Golden Age, Dutch Painters of the Seventeenth Century, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1984.

Jonson, Ben: Az alkimista. Fordította: Nagy László. in: Ben Jonson: Komédiák. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974.

Kelényi György: A manierizmus. Budapest: Corvina, 1995.

Mares, F. H. bevezetője in: Ben Jonson: The Alchemist. Edited by F. H. Mares. Manchester: University Press, 1979.

Németh István: Az élet csalfa tükrei. Holland életképfestészet Rembrandt korában. Budapest: Typotex, 2008.

Russell Corbett, Jane: Convention and Change in: Art and Alchemy. ed. Jacob Wamberg. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006. pp. 249-273.

Smith, John Chaloner: British Mezzotinto Portraits. Vol. III. London, 1884.

Sutton, Peter C.: Dutch & Flemish Seventeenth-Century Paintings, The Harold Samuel Collection, Cambridge University Press, 1992.

Vroom, N. R. A: A Modest Message as Intimated by the Painters of the ’Monochrome Banketje’, 1st ed. 1945., 2 vols, Rev. ed. Schiedam, 1980.

West, Shearer: The Image of the Actor: Verbal and Visual Representation in the Age of Garrick and Kemble. London: Pinter Publishers, 1991.

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Az alkimista műhelyében. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 128-141. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3864