A mozdulat mint attribútum

XVIII. századi táncosnőportrék

Szerzők

  • Szabó Zsófia Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar

Kulcsszavak:

balettművészet, táncművészet, portréfestészet, 18. század, színházi portré

Absztrakt

A táncművészet kezdeteit a reneszánsz Itáliában találjuk meg, elterjedésében pedig a francia udvari előadások játszottak fontos közvetítő szerepet. A színház és az opera, a táncjátékok népszerűségének növekedése egyúttal a képzőművészet számára olyan témát szolgáltatott, mely olykor könnyedségével, máskor épp fajsúlyos mondanivalójával ért el sikereket. Jeles festőművészek vállalkoztak arra, hogy az ünnepelt dívák és színészek képmásait vászonra vigyék – ezáltal a színpad csillagai egy rögzített jelenetben, karakterben vagy épp egy jellegzetes mozdulatban kerültek megörökítésre e képeken.
E tanulmányban a 18. század ismert balerináiról készült képek elemzésével a mozdulat iránymutató szerepének bemutatására vállalkozom. A táncosok színpadi gesztusa a korszakban olyan vándormotívummá lépett elő, mely kompozíciós formulaként éppúgy elterjedt, ahogy az előadóművészek vendégszerepléseikkel a színházi élet főbb európai központjaiban az új táncstílust meghonosították.

Hivatkozások

Berlin und die Antike, Architektur, Kunstgewerbe, Malerei, Skulptur, Theater und Wissenschaft vom 16. Jahrhundert bis heute, Schloss Charlottenburg, Katalog, herausg. Willmuth Arenhövel, Deutsches Archäologisches Institut, Staatliche Museen, Preussischer Kulturbesitz, Berlin, 1979.

Ekhart Berckenhagen, Margarethe Kühn, Pierre du Colombier, Georg Poensgen: Antoine Pesne, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin, 1958.

Friedrich II. und die Kunst I-II., Staatliche Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci, Potsdam, 1986.

Ingersoll-Smouse, Florence: Pater, Les Beaux-Arts – Éditions d’Études et de Documents, Paris, 1928.

La peinture française du XVIIIe siècle á la cour de Frédéric, Exposition présentée par la ville de Berlin, Margarethe Kühn - Helmut Börsch-Supan, Paris, Louvre, 1963.

Les Arts du Théâtre de Watteau à Fragonard, Exh.cat., Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux, 1980.

Lossky, Boris: Tours, Musée des Beaux-Arts, Peintures du XVIIIe siècle, Éditions des Musées Nationaux, Palais du Louvre, Paris, 1962.

Maria Theresia und ihre Zeit, Eine Darstellung der Epoche von 1740-1780 aus Anlass der 200. Wiederkehr des Todestages der Kaiserin, herausg. Walter Koschatzky, Residenz Verlag, Salzburg und Wien, 1980.

Musée des Beaux-Arts de Tours – Guide des Collections, Réunion des Musées Nationaux, 1998.

Nagler, A. M.: A Source Book in Theatrical History, Dover Publications Inc., New York, 1959. (első kiadása: 1952.)

Nemilova, Inna S.: The Hermitage, French Painting – Eighteenth Century, Giunti, Firenze, 1986.

Pignatti, Terisio: L’opera completa di Pietro Longhi, Rizzoli Editore, Milano, 1974.

Theatrum Mundi – Die Welt als Bühne, herausg. Ulf Küster, Haus der Kunst München, Edition Minerva, München, 2003.

Letöltések

Megjelent

2008-11-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A mozdulat mint attribútum: XVIII. századi táncosnőportrék. (2008). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 1(1), 20-31. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3833