Szilvia, N. K. (2012) „A relációs szókincs, avagy térjelölési módok az iskolába lépő kisgyerekek nyelvhasználatában”, Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 1(1). Elérhető: https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/198 (Elérés: 4 december 2021).