Szilvia, N. K. (2012). A relációs szókincs, avagy térjelölési módok az iskolába lépő kisgyerekek nyelvhasználatában. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 1(1). Elérés forrás https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/198