“DIGITÁLIS VALUTA FORRADALMA” (2021) Acta Carolus Robertus, 11(2), pp. 55–72. doi:10.33032/acr.2646.