“DIGITÁLIS VALUTA FORRADALMA”. 2021. Acta Carolus Robertus 11 (2): 55-72. https://doi.org/10.33032/acr.2646.