(1)
Makkosné Petz, B.; Kiss, R.; Bali Papp, Ágnes. A Kansperma tárolásának történeti áttekintése. AAK 2008, 12, 91-106.